Datum Plats Ärende Anm
2020


14/1 Skara/Adalvard VII Instruktion
18/1 Kristianstad I(Inst)
27-28/1 Stockholm SLL+LD
31/1 Kristianstad SPL (X)
15/2 Stockholm LD
2/3 Motala HD (IV-V)
19-21/3 Stockholm SLL+LD
26/3 Osby/Gothungia II Instruktion
3/4-6/4 Karlstad VPL HD
9/4 Hässleholm III Instruktion
21/4 Västervik/Diorit VII Föredrag
1/5-8/5 Upptagen

13-15/5 Stockholm SLL
23/5 Stockholm LD
13-15/9 Stockholm HR+ÅH mm
26/9 Stockholm LD
6/10-13/10 Upptagen

15/10 Gävle X Föredrag
5-6/11 Halmstad/sirius VI Instruktion
10-13/11 Stockholm HR+LD mm
9/12 Karlshamn I Jul-instr

Uppdaterad 20200105